S.Q.S i Värmland Aktiebolag

Värmlands län

Information

S.Q.S i Värmland Aktiebolag hittar ni ett Värmlands län som inte är som andra län. I Värmlands län hittar ni Storfors som är den kommunen där S.Q.S i Värmland Aktiebolag finns. I Storfors så finns det många olika Aktiebolag och i Värmlands län så finns det ännu fler Aktiebolag. S.Q.S i Värmland Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket S.Q.S i Värmland Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. S.Q.S i Värmland Aktiebolag har funnits sedan och 1981-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till S.Q.S i Värmland Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Industrig. 10, 688 31, Storfors men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0550-61811.

Storfors arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Värmlands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är S.Q.S i Värmland Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

S.Q.S i Värmland Aktiebolag har idag 556129-4991 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för S.Q.S i Värmland Aktiebolag

Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet, utbildning inom kvalitet- och miljöledning samt arbetsmiljö, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

I S.Q.S i Värmland Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Johansson, Jan Arne Torbjörn som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Sune Lennart som är född 1947 och har titeln Suppleant, Bjurström, Anders Bertil som är född 1951 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .